4. Exercise & Practice

Go back

Sisterhood Sessions : Creating a Sisterhood

By Sunday Feb 18 2018

  Met volle maan, aan de vooravond van de internationale vrouwendag, sluiten we de ‘sisterhood sessions’ toepasselijk af met een vrouwencirkel. De vraag die centraal staat is hoe we Sisterhood (kunnen) ervaren in het dagelijks leven. Hoe verhouden we ons tot de vrouwen om ons heen? Tot onze moeders, dochters, vriendinnen, zussen en collega’s? Zijn […]

Read more

Krystal Tuned Concerto

By Monday Feb 13 2017

Our fascination – two master pianists playing natural vibrations via Krystal tuning

Read more